• Όγκοι, νεοπλάσματα των οστών, νοσηλευτική παρέμβαση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βαγενά, Αντωνία; Μαυρικάκη, Μαρία; Μουζακίτη, Ευτυχία
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακουδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Όγκος (νεόπλασμα) είναι ένα σύνολο νοσηρών καταστάσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από άσκοπη, άτυπη, ανώμαλη ανάπτυξη κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά διηθούν τους παρακείμενους υγιείς ιστούς και μεταφέρονται με την κυκλοφορία ...