• Γεωφυσικές έρευνες περιοχής Παζινού για έλεγχο δυνατότητας διοχέτευσης ομβρίων υδάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Απλαδάς, Οδυσσέας; Βαγιανός, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλλιπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-05
    Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος του ερευνητικού έργου που ανατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στο εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και περιλαμβάνει την ...