• Θεωρητική μελέτη του Asterisk αναφορικά με τα πρωτόκολλα VOIP και SIP.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βάγιας, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2012
    Το Asterisk είναι ένα λογισμικό χρησιμοποιώντας το οποίο μπορεί κανείς να μετατρέψει έναν κοινό υπολογιστή σε έναν τηλεπικοινωνιακό διακομιστή. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη τηλεφωνικών συστημάτων, VoIP gateways και ...