• Σχεδιασμός προγράμματος για την σεξουαλική υγεία των νέων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βαγιωνάκη, Κυριακή; Μανιουδάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδακάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-12
  Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», λειτούργησε στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ένα “φιλικό σημείο επαφής” με σκοπό την ...
 • Φοροδιαφυγή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαγιωνάκη, Κυριακή; Μπουντρογιάννης, Εμμανουήλ; Πισσαδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-02-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι μέσα από τις επιμέρους ενότητες της, να υπάρξει μια σφαιρική παρουσίαση και ανάλυση του φαινόμενου ...