• Ανάπτυξη συστήματος διαδικτυακής ενημέρωσης και διαχείριση εργασιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ξηρογιάννη, Μαριέλενα
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κώστας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2012
    Ο βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας εύχρηστης διαδικτυακής εφαρμογής η οποία παρέχει δυνατότητες οργάνωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών σε θέματα ...