• Συγκριτική μελέτη διαφορετικού τύπου πυλώνων ανεμογεννήτριας 20kW.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ξηρουχακης, Σταμάτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2014
    Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την συγκριτική μελέτη και αποτύπωση των δυο επικρατέστερων στην αγορά και την κοινή πρακτική, τύπων αυτοφερόμενων πύργων μικρών ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα και συγκεκριμένα πύργου ...