• Μέτρα διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ζάχαρη, Πηνελόπη; Φραγγίδου, Πελαγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί για την Ελληνική οικονομία ένα σημαντικότατο παραγωγικό κλάδο. Η σημαντικότητα αυτή προσδιορίζεται από δύο παράγοντες που σχετίζονται με την ιδιόμορφη διάρθρωση της ελληνικής ...