• Διερεύνηση του άγχους, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής στήριξης των νέων στην πανδημία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζαχαριά, Αικατερίνη; Σαλίαϊ, Κλέα; Σαμντίν, Ανθή -Σοράγια
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-26
    Γενικά: Στην συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε το κατά πόσο η πανδημία, η οποία έπληξε την παγκόσμια κοινότητα από τα τέλη του 2019, επέδρασε στην ψυχική υγεία των νέων ατόμων ηλικίας 18-30. Πιο συγκεκριμένα οι μεταβλητές ...