• Μελέτη ακουστικής συμπεριφοράς καπακιών αντηχείου Τζουρά επεξεργασμένων με χημικές μεθόδους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Σβίγκος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-24
    Αντικείμενο του παρόντος πονήματος είναι η μελέτη της ακουστικής συμπεριφοράς καπακιών αντηχείου Τζουρά επεξεργασμένων με χημικές μεθόδους. Αφορμή για τη μελέτη αυτή αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνα του Nagyvary et al. ...