• Διατροφικές συνήθειες και σύσταση σώματος εφήβων αθλητών ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ. F.C..

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κάρτσωνας, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βενιαμάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2009
    Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της σύστασης σώματος καθώς και ο προσδιορισμός της διατροφικής συμπεριφοράς των εφήβων αθλητών ποδοσφαίρου της A.E.K.FC. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις παραπάνω ...