• Η εφαρμογή του ΦΠΑ στα βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σηφάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-10
  Περιληπτικά η εργασία αυτή σκοπό έχει να ενημερώσει όποιον ασχολείται με θέματα ΦΠΑ διότι, ξεκινάει με την ιστορία του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο καθιέρωσης του στην Ελλάδα, με το αντικείμενο το οποίο αφορά ο ...
 • Κλείσιμο βιβλίων και παύση λειτουργίας/ μετασχηματισμός εταιρείας (Ατομική /ΟΕ / ΕΕ/ ΕΠΕ/ ΑΕ) με βιβλία Β΄& Γ΄κατηγορίας. Διαδικασία, φορολογικός και λογιστικός χειρισμός, οικονομικά αποτελέσματα – πρακτική εφαρμογή σε εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρινάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριάρχης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2014
  Οικονομική μονάδα είναι κάθε συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής, δηλαδή κατά κανόνα, του εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου και σε κάθε περίπτωση στόχος είναι ο συνδυασμός της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας με το ...
 • Ο ΦΠΑ σε Α΄ Β΄ και Γ΄ κατηγορίας βιβλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Μαρία; Σκουραδάκης, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2010
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, είναι ένα κοινό σύστημα έμμεσης φορολογίας των κρατών αυτών, που άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την 01.01.1987 με τον νόμο ...
 • Φ.Π.Α. σε βιβλία Β΄και Γ΄κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργιακάκης, Ιωάννης; Κερνάς, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
  Η επίτευξη του σκοπού του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους κάνει αναγκαία τη μετάθεση μέσων παραγωγής από αυτά που βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτικών φορέων, στο δημόσιο. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο μπορεί να γίνει η ...
 • Φ.Π.Α.: Α', Β', Γ' κατηγορίας βιβλίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρκάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην εργασία που ακολουθεί, στο α΄μέρος αναλύεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, οι 3 κατηγορίες βιβλίων καθώς και 3 παραδείγματα στο β΄μέρος. Παρατηρείται και η διαδικασία που είναι απαραίτητη για να βγάλουμε το αποτέλεσμα ...
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας Α', Β', Γ' κατηγορίας βιβλίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Χαρίκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2009
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας. Εφαρμόστηκε στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 1987 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986. Ο ...
 • Φορολογία εισοδήματος απο εμπορικές επιχειρήσεις (Ειδικά Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) που τηρούν Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηπαναγιώτης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καστρινός, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2010
  Στην εργασία αυτή, θα μας απασχολήσουν τα θέματα της φορολογίας και της διάθεσης (διανομής και αποθεματοποιήσεως) των κερδών των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών, θέματα ακανθώδη, αφού στην αντιμετώπιση τους συναντώνται ...