• Ανάλυση δεδομένων Prodcom Ελλάδας και Ε.Ε. 2002-2014.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Πατεράκης, Γεώργιος; Περράκης, Φωτεινός
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-03
    Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η «Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων Παραγωγής PRODCOM: Ελλάδα και Ε.Ε 2002-2014». Τα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες είναι υποχρεωτικό να τηρούνται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...