• Το Γ ' Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ( 2000 2006 ) και τα ενταγμένα έργα στη περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πετρή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 2006) είναι το μεγαλύτερο μετά τον πόλεμο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας. Το Γ' Κ.Π.Σ θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ...