• Η κοινωνική πολιτική της Δανίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Πανάγου, Τσαμπίκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής της Δανίας όσον αφορά το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, εντάσσοντας την στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ...
 • Μονογονεϊκές οικογένειες και κοινωνικός αποκλεισμός: Μία συγκριτική μελέτη Ελλάδας - Δανίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Λούμπα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται το θέμα των Μονογονεϊκών Οικογενειών και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Πρόκειται για μία συγκριτική μελέτη Ελλάδας - Δανίας στην οποία αναλύεται το φαινόμενο της μονογονεϊκότητας, ...