• Κατασκευή συστήματος σύλληψης υποήχων από το περιβάλλον.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Αγαπάκης, Γεώργιος; Ρακιντζής, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βενιέρης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
    Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αφορά την κατασκευή συστήματος λήψης υποήχων από το περιβάλλον με σκοπό την καταγραφή και ανάλυσή τους. Για να καταστεί αυτό δυνατόν υλοποιήσαμε την παρακάτω ηλεκτρονική συσκευή η οποία αποτελείται ...