• Οικονομοτεχνική Μελέτη Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε Υδραυλικές Υποδομές του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βασιλείου, Χρυσόστομος-Ιάσονας
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-18
    Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) είναι ο φορέας διαχείρισης των κύριων υποδομών ύδατος και δικτύων άρδευσης/ύδρευσης στην Κρήτη και στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεχή βελτίωση των ...