• Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Ξάνθης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μπερμπερίδου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Τι είναι συνεταιρισμός; Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, που ενώνονται εθελοντικά ( προαιρετικά ) για να αντιμετωπίσουν τις κοινές οικονομικές , κοινωνικές ,πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις μέσα από μια ...