• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων από δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γούναρης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλησίδης, Ανδρεάς
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-02-2009
  Η πτυχιακή αυτή αναφέρεται στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του ήδη υπάρχοντος μοντέλου - που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή ΤΕΙ Ηρακλείου- για την συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο Μετεωρολογικών ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σταθμών βάσης GSM από φορητό αναλυτή φάσματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρασαδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2015
  Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το ευρέως διαδεδομένο κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM (Global System for Mobile Communication). Αρχικά μελετάμε τα σύγχρονα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τα οποία αναπτύσσονται διαρκώς ...
 • Ανάπτυξη συστήματος σταθμών αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης από ορειβατικά μονοπάτια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βιδάκης, Γεώργιος; Κοκολογιαννάκης, Αντώνης; Ψάλλης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι περιπατητές ορειβατικών διαδρομών είτε χάνουν τον προσανατολισμό τους είτε παθαίνουν ατυχήματα που τους καθιστούν ανήμπορους να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον προορισμό τους. Έτσι, ...
 • Διαχείριση κινητικότητας, επικοινωνίας και ασφάλειας των ραδιοπόρων στο GSM σύστημα κινητής επικοινωνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σεχίδης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-03-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των GSM συστήματος κινητής επικοινωνίας. Το συγκεκριμένο σύστημα περιγράφεται σαν σύνολο περιλαμβάνοντας κινητούς σταθμούς, το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, μετάδοση ...
 • Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Δανδόλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η είσοδος κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1980 γνώρισε έξαρση το 1990. Το 1993, 18 ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να προχωρήσουν κάτω από ένα κοινό πρότυπο ψηφιακό κινητό σύστημα, το GSM. Στο υπόβαθρο ...
 • Μοντελοποίηση καναλιού για κινητές επικοινωνίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκοργκόλη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2014
  Η παρούσα εργασία, αναφέρεται στη μοντελοποίηση ασύρματων καναλιών στις κινητές επικοινωνίες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στις πρότυπες κινητές επικοινωνίες (1G,2G). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι ...
 • Οικιακός συναγερμός, αισθητήρια και απομακρυσμένος έλεγχος με GSM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νεονάκης, Κανάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2014
  Τι είναι τα συστήματα ασφαλείας, οικιακός συναγερμός. Πως ενσωματώνεται η τεχνολογία GSM σε ένα τέτοιο σύστημα. Μελέτη και εγκατάσταση.
 • Περιγραφή του συστήματος Tetra.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογιαννίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2012
  Το σύστημα Tetra είναι ένα ασύρματο ψηφιακό κυψελωτό ραδιοδίκτυο, που λειτουργεί στην μπάντα συχνοτήτων 380-430MHz και χρησιμοποιείται για την μετάδοση φωνής και δεδομένων μεταξύ των χρηστών, και αναπτύχθηκε ώστε να ...
 • Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με το λογισμικό Advanced Design System 2003A της Agilent.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπίνου, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-04-2008
  Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται προσομοιώσεις τηλεπικοινωνιακών ασκήσεων μέσω του Advanced Design System 2003A της Agilent. Γίνεται αναφορά σε γενικά, αλλά σημαντικά πεδία της επιστήμης του ηλεκτρονικού μηχανικού, ...
 • Πρωτόκολλα κινητής τηλεφωνίας: από το GSM στα δίκτυα 4ης γενιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ταμπουρατζής, Μανόλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των βασικότερων πρωτοκόλλων κάθε «γενιάς» στην κινητή τηλεφωνία. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και επιγραμματικά τα αρχικά πρωτόκολλα που ...
 • Χρήση SMS σε δίκτυα GSM για έλεγχο (κατασκευή) και m-commerce.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετσαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η υπηρεσία SMS είναι ένας μηχανισμός διανομής των μηνυμάτων σε ένα κινητό δίκτυο μέσω της τεχνικής store and forward. Το μήνυμα (μόνο κείμενο) από το κινητό αποστολής αποθηκεύεται σε ένα κύριο κέντρο SMS το οποίο μετά τα ...