• Ανάλυση τραπεζών σε περίοδο αβεβαιότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής σε αντίστοιχες χώρες, στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της Ευρωζώνης. Η εν λόγω αβεβαιότητα δύναται να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί ...
 • Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και διαχείριση ρευστών διαθεσίμων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Γκούμα, Θάλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της εγχώριας, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU, EURNEWS, GEPUcurr) στις αποφάσεις διακράτησης μετρητών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. ...
 • Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και επενδυτική πολιτική επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Αθανασάκη, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-02
  Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια για την θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της σχέσης της Οικονομικής Πολιτικής Αβεβαιότητας με την επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων. Με βάση τη βιβλιογραφία, όταν ...