• Έρευνα καθυστέρησης παραλαβής κατά την φυσική μεταφορά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λύκου, Χαριστούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαλτζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Η εργασία που ακολουθεί με θέμα «Έρευνα αιτιών καθυστέρησης παραλαβής κατά την φυσική μεταφορά», αποτελεί πτυχιακή εργασία και εντάσσεται στο μάθημα Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας με επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Μπαλτζάκη ...
 • Εκκαθάριση απόδοση Φ.Π.Α ενδοκοινοτικές συναλλαγές προτάσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοτσαρίδης, Πέτρος; Βρέντζος, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρνελάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2011
  Γίνεται αναφορά στην Εκκαθάριση απόδοση του Φ.Π.Α καθώς και στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Γίνονται αναφορές στην απόδοση ΦΠΑ και τις απαλλαγές από το φόρο, τους συντελεστές ΦΠΑ, το καθεστός και ειδικό καθεστός ΦΠΑ και ...
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Φ.Π.Α.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεγκάκη, Μαρία; Ζαχαριουδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-01-2011
  Στη χώρα μας επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών ο οποίος ονομάζεται και «φόρος προστιθέμενης αξίας» και επιβλήθηκε στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 1987 με τις διατάξεις του Ν1642/1966 σε υλοποίηση των διατάξεων της Έκτης ...
 • Επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης δημοσίου χρέους στην αγορά αγαθών

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουνελάκη, Αικατερίνη; Τζάφα, Ίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-03
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο η αγορά αγαθών επηρεάστηκε από την κρίση στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ανατρέχουμε σε βιβλιογραφικές πηγές και εξετάζουμε στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από ...
 • Ο Φ.Π.Α και η εφαρμογή του σε βιβλία Α.Β και Γ κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βολάς, Στέφανος; Κάμμα, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατρινάκη, Αλεξάνδρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2011
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης, που επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας και επιβαρύνει τους καταναλωτές. Πρόκειται για ένα φόρο, που επιβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της ...
 • Φ.Π.Α οικονομικής μονάδας Γ Κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Κλεάνθη; Μεριανός, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2011
  Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται από το Νόμο υπ’ αριθμόν 2859 του 2000 (σύμφωνα με πρόσφατη αναθεώρηση του) ως είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται στις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια ...