• Εφαρμογή ασύρματης διάταξης επιταχυνσιομετρίας για την μελέτη της βάδισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαλδούπης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαγκαράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-06-2012
  Αν και τα υποδήματα έχουν βασικό ρόλο στη ζωή μας, εντούτοις δεν υπάρχουν μελέτες που να ασχολούνται με την επίδρασή τους στη βάδιση. Πολύ λίγες είναι οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και η τεχνολογία που ...
 • Μελέτη επίδρασης δειγματοληψίας στην μέτρηση της επιτάχυνσης της βάδισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπανουδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-01-2012
  Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται για τον υπολογισμό της ελάχιστης επιτρεπόμενης συχνότητας δειγματοληψίας όσο αφορά την επιτάχυνση της βάδισης, ώστε αυτή να επαρκεί για τη καταγραφή δεδομένων και την περαιτέρω ...