• Το βαθυμετρικό μοντέλο της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βραχνού, Ερασμία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-04-2011
  Στά πλαίσια της παρούσας πτυχιακής γίνεται προσδιορισμός της βαθυμετρικής δομής στον ευρύτερο χώρο της Κρήτης και εντοπίζονται οι κύριες ρηξιγενείς δομές στον θαλάσσιο χώρο, σε συνδυασμό με δεδομένα από την βιβλιογραφία. ...
 • Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γούλα, Μαριάννα; Σπυρλιδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2015
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των υποθαλάσσιων κατολισθήσεων βιβλιογραφικά και με επεξεργασία βυθομετρικών δεδομένων.