• Αντιλήψεις των άγαμων νέων του Νομού Ηρακλείου για του θεσμό του γάμου, της οικογένειας και τη μονογονεϊκότητα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καρακώστα, Χρυσούλα; Κονταξάκη, Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις αντιλήψεις των άγαμων νέων στο Ν. Ηρακλείου για το θεσμό του γάμου, της οικογένειας και της μονογονεϊκότητας και αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των άγαμων νέων να ...
 • Γάμος αλλά ελληνικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοντοειδή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2008
  Οι Γάμοι ξένων στην Ελλάδα δεν είναι μία καινούρια υπόθεση, ούτε όμως υπάρχει καμία εκτενής ή γνωστή βιβλιογραφία σχετικά με αυτήν. Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μου επικοινώνησα με πολλές τουριστικές ...
 • Οι απόψεις των άγαμων φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ηλικίας 20-30 ετών, για τον θεσμό του γάμου και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κωστάκη, Δέσποινα; Μούζουλα, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-30
  Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ενδιαφέρεται για την διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τον κοινωνικό θεσμό του γάμου και για τη μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται ανασταλτικά ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των νέων για γάμο και δημιουργία οικογένειας : ο ρόλος της οικονομικής κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γκιτσίδου, Βασιλική; Καράκωντη, Σταυρούλα; Ξηραδάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-04-10
  Σκοπός. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των νέων να προχωρήσουν σε γάμο και στην δημιουργία οικογένειας και πως η οικονομική κρίση επηρεάζει την απόφαση αυτή. Μεθοδολογία. ...
 • Πως το στρες επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών στον έγγαμο βίο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γαβριηλίδου, Κωνσταντίνα; Κοκκότη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2009
  Σκοπός μας είναι να δείξουμε πως το στρες επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών κατά τον έγγαμο βίο. Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας που υπάρχει ανάμεσα στο στρες και στην σεξουαλική ζωή είναι οι συζυγικές σχέσεις. ...
 • Ψυχοκοινωνικές συνέπειες της κακοποίησης μέσα στις συζυγικές σχέσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αποστόλου, Ευαγγελία; Μπίσκου, Νικολέττα
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2009
  Η μελέτη που ακολουθεί θα εστιαστεί στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που η κακοποίηση έχει πάνω στη ζωή και την προσωπικότητα των γυναικών που έχουν ζήσει με βίαιους συζύγους.