• Ανάπτυξη μονάδας αλληλεπίδρασης με σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουτρούλης, Χριστόδουλος; Φακουκάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολοκοτσά, Διονυσία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2009
  Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξηγήσει τη λειτουργία και την κατασκευή ενός γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργήθηκε ως πτυχιακή εργασία στο τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το περιβάλλον αυτό έχει ...
 • Ανάπτυξη της παραμετρικής γραφικής διεπαφής χρήστη της αστρονομικής υπηρεσίας Remote Interface for Science Analysis (RISA).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κομνηνού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-03-2010
  Στην πτυχιακή μου εργασία αναπτύχθηκε -με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Java- μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) για την αστρονομική εφαρμογή RISA που θα βοηθήσει την αστρονομική κοινότητα να εκμεταλευτεί στο μέγιστο ...
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού αυτοματισμού με δυνατότητα προγραμματισμού μέσω γραφικής διεπαφής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γαροφαλάκη, Ιφιγένεια-Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Ο σκοπός της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι να δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή για μαθητές δημοτικού όπου μέσω αυτής να μπορούν να κατανοήσουν κάποιες βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Με το νέο σύστημα ...
 • Το πρότυπο DICOM και η εφαρμογή του στην ιατρική πρακτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τιμιωτεράκη, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται η δομή και η λειτουργία του προτύπου DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) και πως αυτό χρησιμοποιείται στην ιατρική πρακτική. Το πρότυπο, αυτό, σκοπό έχει τη διανομή, ...