• Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καραπατάκης, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ...
 • Διακύμανση του δάκου της ελιάς (Bactocera oleae) σε ένα εγκαταλελειμμένο, ένα συμβατικό και ένα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σφήκα, Κρυσταλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-05-2009
  Ο δάκος είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς στη χώρα μας αλλά και στις παραμεσόγειες χώρες. Έχει μελετηθεί όσο κανένα άλλο έντομο στην Ελλάδα. Δαπανώνται αξιόλογα ποσά κάθε χρόνο για την καταπολέμηση του εντόμου αυτού και ...
 • Εναέρια εντομοπανίδα και διαχείριση του δάκου της ελιάς σε ενα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα ποικιλίας καλαμών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μανιού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2009
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εναέρια εντομοπανίδα και η διαχείριση του δάκου της ελιάς σε ένα βιοκαλλιεργούμενο ελαιώνα ποικιλίας καλαμών. Η παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς έγινε με χρήση παγίδων τύπου ...
 • Μελέτη της αναπαραγωγής του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) σε διάφορες ποικιλίες ελιάς, βαθμός ωρίμανσης και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαραγγέλης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρεμπουλάκης, Πολυχρόνης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  O δάκος της ελιάς ανήκει στην τάξη Diptera οικογένεια Tephritidae γένος Bactrocera. Η εν λόγω οικογένεια είναι μια σχετικά νέα οικογένεια των δίπτερων που εμφανίστηκε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Στην οικογένεια ...
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στα εντομοκτόνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δεμέτζος, Νικήστρατος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψειροφωνιά, Παναγιώτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Πολλοί οργανισμοί αναπτύσσουν κάποια μορφή ανθεκτικότητας για να διασφαλίσουν την ύπαρξη αυτών και των απογόνων τους πάνω στη γη. Πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς είναι επιζήμιοι για τον άνθρωπο γιατί προκαλούν ζημιές ...