• Διατροφικές γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας με θέμα τη διατροφή

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Σιαμίδη, Παρθένα; Στεφανουδάκη, Σοφία; Μαρκουλάκη, Χρυσή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοϊνάκη, Στέλλα; Τράνακας, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-04
    Η διατροφική εκπαίδευση μέσω εφαρμογής Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (Π.Α.Υ.) στα σχολεία, αποτελεί μία προσπάθεια πληροφόρησης για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και αντιμετώπισης του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. ...