• Διαφορά εταιρικής περιουσίας εταιρικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Έννοια και λειτουργία του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και ο τρόπος κάλυψης του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βεληβασάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η Α.Ε. πρέπει να προτιμάται όταν πρόκειται να συσταθεί εταιρεία με μεγάλα κεφάλαια και πολλούς μετόχους. Είναι η εταιρεία του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της φύσης του εταιρικού αυτού τύπου επιβάλλεται ...
 • Φορολογία εισοδήματος ομόρρυθμων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηνικόλα, Θαρρένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2013
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η φορολογία εισοδήματος των ομόρρυθμων εταιρειών. Αρχικά θα αναλυθούν τα διάφορα είδη των εταιρειών και θα περιγραφεί η ομόρρυθμη εταιρεία. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μικήσουμε για ...