• Πειραματική αξιολόγηση δύο ποικιλιών Ζέρμπερας για δρεπτό άνθος σε δύο υποστρώματα εκτός εδάφους καλλιέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κοκολάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδημητρίου, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
  Η εξέλιξη των ανθρώπινων επιστημών και της τεχνολογίας, τον αιώνα που διανύουμε έχει επιφέρει εντυπωσιακές αλλαγές στους τρόπους των καλλιεργειών, των συνθηκών εργασίας και της παραγωγικότητας γενικότερα οι οποίες θέλουν ...