• Σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοματισμών για την παραγωγή ZNX και την θέρμανση χώρων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Καστρίδης-Ψαράκης, Στυλιανός
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-26
    Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη των αυτοματισμών για την παραγωγή ΖΝΧ και την θέρμανση των χώρων. Ένα σύστημα το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται αυτόματα την θέρμανση του χώρου και την συνεχόμενη ...