• Αγρονομική εκτίμηση της επίδρασης ζεολίθου στο εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης κηπευτικών σε θερμοκηπιακές συνθήκες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μιχαηλίδης, Αποστόλης; Πόκκια, Άρτεμις
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στόχος ήταν η διαπίστωση του κατά πόσο η χρήση ζεόλιθου μπορούσε να αντικαταστήσει, υποβοηθήσει ή ακόμα και ενισχύσει και σε πιο βαθμό, τη χημική λίπανση, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση. Πιθανή δυνατότητα ...
 • Αποσκλήρυνση υπόγειων νερών με χρήση προσροφητικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαϊνά, Δάφνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαράκης, Νικόλαος; Γεωργάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-07-2015
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του νερού στην ύπαρξη ζωής και η εκμετάλλευσή του από τον άνθρωπο για διάφορες χρήσεις. Το νερό λόγω της σύστασής του περιέχει διάφορα στοιχεία ...
 • Εφαρμογές των ζεόλιθων στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μητρογιάννης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-10-2015
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην προσρόφηση βλαβερών ουσιών και βαρέων μετάλλων σε επιφανειακά τροποποιημένο ζεόλιθο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απορρύπανσης υδάτων.