• Η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά ως μέσο επιρροής της απόδοσης των εργαζομένων. Το παράδειγμα της Johnson and Johnson Ελλάδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Σκούρτη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-10-2012
  Με το πέρας των χρόνων έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την ηγεσία. Πολλά διαφορετικά στυλ έχουν προβληματίσει αρκετούς ηγέτες επιχειρήσεων, καθώς παίζουν μεγάλο ρόλο πολλοί παράγοντες όπως ένα ασταθές περιβάλλον όπου ...
 • Πρότυπα ηγεσίας για αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μουζογιάννης, Στέλιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γωνιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-20
  Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να εξετάσει ποια είναι τα πρότυπα ηγεσίας που οδηγούν σε μια αποτελεσματική άσκηση διοίκησης και να αναλύσει τα πρότυπα αυτά μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Για ...