• Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ιωάννου, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-05
    Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι η επισκόπηση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και η παρουσίαση των βασικών τους χαρακτηριστικών βάση των οποίων επιλέγονται για χρήση σε διάφορες εφαρμογές. Η συνεχής ...