• Δυνατότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτισμό κτιρίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μιμίκος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2011
    Καταγραφή των σύγχρονών τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό.Τύποι λαμπτήρων, αυτοματισμοί, φυσικός φωτισμός.