• Ο θρησκευτικός τρόπος και η σχέση του με τις συμπεριφορές υγείας και την κοινωνική στήριξη στην τρίτη ηλικία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αμαργιωτάκη, Μαρία; Βασιλείου, Φωτεινή; Κωστή, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Χλιαουτάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2011
  Σκοπός. Από τη διερεύνηση του βιβλιογραφικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την διεκπεραίωση της υφιστάμενης μελέτης προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές έχει αποδοθεί μειωμένο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και τη σχέση της ...
 • Υποδοχή και άσκηση σεξουαλικής κακοποίησης στα ελληνικά καταστήματα κράτησης αρρένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γούτσου, Μάρθα; Ιορδανίδου, Μαρία; Σχίζα, Σουλτάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2009
  Η σεξουαλική κακοποίηση στους τροφίμους των φυλακών αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως κοινωνικό φαινόμενο , ευρέως διαδεδομένο .Παρόλα αυτά ο σεξουαλικός εξαναγκασμός στις φυλακές δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Συγκεκριμένα ...