• Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό Υγειονομικό Σύστημα και στην υγεία των Ελλήνων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
    Συγγραφείς: Τσόμι, Ζωϊτσα
    Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-03
    Ο άνθρωπος στήριξε τις προσπάθειες του για να επικρατήσει και να εξελιχθεί παλεύοντας πρώτα για να επιβιώσει. Με τη πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε σχετικά με την υγεία μια θεωρία γνωστή και ως «θεωρία του ανθρώπινου ...