• Αξιολόγηση προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καρελλά, Αναστασία; Βογατσάς, Μιλτιάδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2015
  Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αναλύσει τη διαδικασία αξιολόγησης στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις διαδικασίες της αξιολόγησης και γενικά για την ...
 • Θεσμικές αλλαγές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση μετά το 1992.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσαμάνη, Χαρούλα; Κελαράκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην οικονομία της αγοράς, οι εθνικοί λογαριασμοί κατέχουν σημαντικό ρόλο, καθώς εκτιμώντας τα οικονομικά μεγέθη μίας χώρας, επιτρέπουν την ανάλυση κυκλωμάτων και διευκολύνουν την διαπίστωση της προόδου που πραγματοποιείται ...
 • Παρουσίαση των έργων Σ.Δ.Ι.Τ που υλοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αυγενάκη, Ελένη; Φτυλάκη, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2012
  Το αντικείμενο της εργασίας που ακολουθεί αφορά την παρουσίαση των έργων των Συμπράξεων Δημοσίου / Ιδιωτικού Τομέα που υλοποιούνται στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Η εργασία μας ...
 • Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσιβουράκης, Απόστολος; Κραουνάκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-09-2008
  Οι Συμπράξεις Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ξεκίνησαν να εφαρμόζονται ύστερα από τις αυξημένες απαιτήσεις για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών και παροχής υπηρεσιών και την αδυναμία κάλυψης από τον Δημόσιο Τομέα. ...