• Η προκατάληψη κατά των οροθετικών ατόμων από φοιτητές του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Δημησιάνου, Δέσποινα; Κοκολάκη, Μαρία; Κουμαδωράκη, Ζωή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζουανάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-22
    Η μόλυνση από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας HIV (Human Immunodeficiency Virus), χαρακτηρίζεται από την προοδευτική καταστροφή και ρήξη του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία οδηγεί σε μία σειρά επαναλαμβανόμενων ...