• Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος ενός παιχνιδιού κυνηγιού θησαυρού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Μπαρτοκαϋμένος, Σπυρίδων; Φραγκιαδάκης, Ζαχαρίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
    Στην εποχή της πειρατείας, το κυνήγι θησαυρού ήταν η διαδικασία κατά την οποία πειρατές έψαχναν για ναυάγια με σκοπό να βρουν χρυσάφι και άλλα αγαθά με αξία στην αγορά. Σήμερα, αυτή η δραστηριότητα έχει εξελιχθεί από τις ...