• Εξοπλισμός λατομείου για την επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων πέτρας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Ανδρεδάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
    Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε το λατομείο, τα μηχανήματα και ο γενικότερος εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται σε αυτό, καθώς και οι εφαρμογές των προϊόντων του. Ένα λατομείο είναι ένας τύπος ορυχείου ...