• Κατασκευή και πειραματική μελέτη πομπού GMSK.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπουτσέλης, Δήμος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-04-2008
    Το αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία αυτή είναι η υλοποίηση ενός πομπού GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), πρόκειται για την κωδικοποίηση και την RF βαθμίδα του γνωστού σε όλους συστήματος GSM . Αν και το σύστημα ...