• Εντοπισμός υδροφορίας στην περιοχή Ν. Αγιονερίου νομού Κιλκίς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κρουσταλλάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
    Η εργασία ασχολείται με τη γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υδροφορίας στην περιοχή Νέου Αγιονερίου στο Νομό Κιλκίς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η γεωφυσική μέθοδος της ειδικής αντίστασης.