• Μέθοδος S.W.O.T.: ανάλυση εισηγμένων εταιρειών απο τον κλάδο αλουμινίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κατερέλου, Δημήτριος; Κατσαβαβάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-04-2010
    Η ολοένα συνεχής και αυξανόμενη μεταβλητότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά μιας επιχείρησης, επιβάλλει στα διοικητικά της στελέχη-είτε αυτά είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της, είτε μάνατζερ που έχουν προσληφθεί ...