• Αρχές βιοηλεκτρομαγνητισμού και εφαρμογές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μανώλας, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2012
    Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσέγγιση και η μελέτη των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και η εφαρμογή τους πάνω στο ανθρώπινο σώμα.