• Γεωφυσικές μετρήσεις στην περιοχή Φερές Βόλου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσακαλάκη, Ευθυμία; Τσισκάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2009
    Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η επεξεργασία και τα αποτελέσματα από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Φερών, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, στο νομό ...