• Ακουστική αννίχνευση κατασκευών εκτάκτου ανάγκης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μπάκας, Δημήτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ποταμίτης, Ηλίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο " Ακουστική ανίχνευση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης " υποβλήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής στο Ρέθυμνο για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά την πτυχιακή μου ...
 • Δόμηση ηλεκτρονικών διαλέξεων μεταπτυχιακού μαθήματος στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Αννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχεδιάζει ένα συμπαγές αλλά περιεκτικό σύνολο από διαφάνειες διαλέξεων για ένα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εισαγωγικό μάθημα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (DSP).
 • Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δαγαλάκης, Ιωάννης; Κωτσόπουλος, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αδαμίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2010
  Η ψηφιακή συσκευή ανάλυσης φάσματος πραγματικού χρόνου μπορεί να απεικονίσει τη φασματική κατανομή ενέργειας ενός ακουστικού σήματος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DSP. Τα αποτελέσματα από την έξοδο απεικονίζονται σε μια ...