• Νεότερες εξελίξεις στην κατασκευή και λειτουργία μετασχηματιστών διανομής με μειωμένες απώλειες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γιασαφάκης, Κωστής
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-03-2012
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι κατ’ αρχήν η παρουσίαση των νεότερων εξελίξεων, των καινοτόμων τεχνολογιών αλλά και της σημερινής και της μέλλουσας κατάστασης στην κατασκευή των μετασχηματιστών διανομής ...