• Αισθητήρες κίνησης και μετατόπισης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τριτσώνης, Αντώνιος; Τέρτης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη μελέτη των αισθητήρων κίνησης και μετατόπισης και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.