• Ανάλυση μεταβολών αφίξεων στα καταλύματα των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Πετροπούλου, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-08
    Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των μεταβολών που συνέβησαν το διάστημα 2015-2019 στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα, των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος. Οι νησιωτικές περιφέρειες ...