• Μελέτη της επίδρασης του Νικελίου στο φωτοσυνθετικό άλγος Chlamydomonas reinhadtii.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαρλότε-Γωνιωτάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νίκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-07
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η επίδραση και η συσσώρευση του Νικελίου στο φωτοσυνθετικό άλγος Chlamydomonas reinhardtii. Μελετήθηκε η ανθεκτικότητα του οργανισμού στο Νικέλιο, κατασκευάστηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης ...