• Αποκλειστική νοσηλευτική φροντίδα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κύμηνα, Μαρία-Κυριακή; Τσαλαπατάνη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Κωσταντίνος Δ.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η Νοσηλευτική σαν ξεχωριστή επιστήμη προσφέρει σωματική φροντίδα καθώς και πνευματική και ηθική υποστήριξη στα άρρωστα άτομα φροντίζοντας για την ικανοποίηση των βιολογικών, ψυχολογικών, πνευματικών και κοινωνικών αναγκών ...
 • Η εμβολιαστική κάλυψη του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου Κρήτης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κωβαίου, Ειρήνη; Ρουμελιώτη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2009
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφεί σε ποιο βαθμό είχε καλυφθεί το νοσηλευτικό προσωπικό, στα δύο Δημόσια Νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου Κρήτης (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Βενιζέλειο - Πανάνειο ...
 • Η ικανοποιήση των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους ως επιλογή καριέρας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Περράκη, Μαρία; Πλατάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυροπούλου, Αρετή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-06-2009
  Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα δύο δημόσια γενικά νοσοκομεία του Ηρακλείου και να προσδιορίσει τους παράγοντες ...
 • Οφθαλμικός καταρράκτης στο νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Παπασωτηρίου, Γεωργία; Παπαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαφέρμου, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο καταρράκτης είναι μια πάθηση η οποία υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστεί στον οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του και να χρειαστεί να την αντιμετωπίσει. Η αιτία παρουσίασής του μπορεί να οφείλεται σε ...
 • Προβλήματα εγκυμοσύνης σε εργαζόμενες του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αναγνώστου, Κωνσταντίνα; Λυκούδη, Παναγιώτα; Παπαδογιαννάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιράκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης εργασίας είναι η έρευνα , η εντόπιση και η καταγραφή των προβλημάτων, που τυχόν αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες , κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ,σε συνάρτηση με της συνθήκες εργασίας ...